BLUP

Förväntat avelsvärde - BLUP 127

Vakis BLUP på 127 är i världsklass. BLUPen  återspeglar väl dels hans välmeriterade stam, hans egna höga bedömning samt hans avkommors goda resultat.