BLUP

Förväntat avelsvärde - BLUP 133

Vakis BLUP på 133 är högst av alla hingstar i världen! BLUPen  återspeglar väl dels hans välmeriterade stam, hans egna höga bedömning samt hans avkommors goda resultat.