BLUP

Förväntat avelsvärde – BLUP 126

Vakis BLUP på 126 är i världsklass. BLUPen  återspeglar väl dels hans välmeriterade stam, hans egna höga bedömning samt hans egna avkommors goda resultat.